Aanpassing van overheidssteun voor groene energie een feit

Home > Nieuws > Aanpassing van overheidssteun voor groene energie

25-05-2012 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een hervorming van de desbetreffende overheidssubsdies. Hieronder vallen zonnepanelen, zonneboilers, warmtekrachtkoppeling (WKK) en andere gelijkwaardige producten.

In de afgelopen jaren is de steun voor alternatieve energie toegenomen. De producte van groene stroom in België is echter in der mate hoge mate toegenomen, dat dit het draagvlak in korte tijd sterk heeft verminderd. In de praktijk heeft dit geleid tot een onverwacht hoge aantal groenestroomcertificaten. Investeringen zijn hierdoor minder waard geworden en onze regering wenst afbouw van dit fenomeen.

Het vlaamse Energieagentschap heeft hier onderzoek naar gedaan, waarop de regering zijn besluit heeft genomen. De VLE heeft alle factoren in kaart gebracht en partijen in de energiemarkt gevraagd naar de ontwikkelingen.

Ondanks al de ontwikkelingen blijft het doel 'meer groene stroom' produceren. Hierbij dienen de kosten voor opgewekt stroom te worden verlaagd en meer zekerheid te beiden naar nieuwe investeerders toe.

Informatie op zonne-energie-installateurs.be:


* Eventuele fouten in nieuwberichten op zonne-energie-installateurs.be onder voorbehoud.